RODO

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r poz.1000.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. art.13 ust.1.i ust.2 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz o uchyleniu dyrektyw 95/46/WE,

Szanowni Państwo.

Administratorem Państwa danych jest:

Venus” Stefan Czyżewski ul. Źródlana 1A, 78-100 Kołobrzeg, tel. 602 883 484 e-mail:

biuro@pirotechnika.kolobrzeg.pl

Podanie danych było i jest dobrowolne niezbędne do realizacji celów firmy. lub jej kontynuacji.

Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z Ustawą Państwa dane osobowe będą chronione i wykorzystane tylko i wyłącznie w celach:

 • zawarcia umowy pisemnej lub ustnej na wykonanie usługi, oraz sprzedaży produktów.

 • Kontaktów telefonicznych, drogą elektroniczną listową lub inną formą kontaktu w uzgodnieniach co do treści umowy i sprzedaży.

 • Wystawiania faktur.

 • Przelewów bankowych.

 • Przesyłania ofert po otrzymaniu zapytania.

 • Nawiązania współpracy lub jej kontynuacji.

 • Dane Osobowe nasza firma może pozyskać bezpośrednio od Państwa lub,

 • Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Innych dostępnych publicznych źródeł.

 • Administrator przetwarza dane w celu sprzedaży produktu lub realizacji usługi.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia lub usługi.

 • Dane osobowe przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej niż przez okres istnienia firmy.

 • Państwa dane osobowe są zabezpieczone systemem komputerowym.

 • Dane na papierze zamknięte bez dostępu dla innych nieupoważnionych osób.

 • Przysługuje Państwu prawo do dostępu własnych danych co do treści oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.

 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Danych Osobowych.

 • W trakcie nawiązywania współpracy lub w trakcie jej trwania prosimy o podanie swoich danych osobowych do spisania umowy, kontaktu lub wystawienia faktury.

Państwa dane pozyskujemy od:

 • Bezpośrednio od Państwa, na potrzeby nawiązaniu współpracy lub jej kontynuacji.

 • Ze źródeł dostępnych publicznie takich jak Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych dostępnych źródeł.

Dane osobowe będą wykorzystywane do celów:

 • Działań zmierzających do nawiązania współpracy oraz kontynuacji współpracy, sprzedaży czy realizacji usługi.

 • Kontaktu telefonicznego, wysłania e-mail, sms, mms, listu, Pocztą Kurierską.

 • Oferty firmy, materiałów reklamowych, warunków współpracy, cennika lub innych informacji w celach marketingu produktów i usług.

 • Podpisania umowy, podpisania kontraktu, wystawienia faktury, wykonania przelewu, dostarczenia towaru wystawienia dokumentacji służącej do wykonania usługi związanych z prowadzeniem statystyki sprzedaży produktów i usług.

 • Związanych z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Państwowe Instytucje.

 • Związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących sprzedaży i usług.

 • Z prowadzeniem postępowań spornych.

 • Dane nie będą nikomu udostępniane, poza stałemu kontrahentowi który świadczy usługi.

 • Tworzenia programu informatycznego i opieki nad nim oraz poza podmiotami, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Stefan Czyżewski.