Szanowni Państwo!

Od kilku lat obowiązują w Polsce znowelizowane przepisy regulujące zasady używania materiałów wybuchowych, do wykonywania pokazów sztucznych ogni. 

Niestety tylko nieliczne firmy pirotechniczne funkcjonujące na rynku tych usług, spełniają określone przez obowiązujące przepisy wymogi prawne i organizacyjne-techniczne.

Dokumentem, który obecnie zezwala na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do wykonywania pokazów sztucznych ogni, jest tzw. Pozwolenie Wojewody na nabywanie i używanie materiałów wybuchowych.

Sugerujemy Państwu, aby podejmując decyzję o wyborze wykonawcy pokazu sztucznych ogni zweryfikowali Państwo jego uprawnienia. 

Wykonywanie pokazów sztucznych ogni bez wymaganego pozwolenia stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i w przypadku zajścia jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń w trakcie realizacji pokazu, zaniedbanie takiej weryfikacji może obciążyć Państwa współodpowiedzialnością za skutki tych zdarzeń.

Nasza firma posiada ubezpieczenie OC z klauzulą ubezpieczenia od materiałów wybuchowych.